Ons onderzoek is gebaseerd op twee hoofdpijlers: Ten eerste ontwikkelen we nieuwe tools om het virale reservoir te karakteriseren en voorzien we diagnostische assays die kunnen gebruikt worden in studies naar HIV genezing. Ten tweede voeren we basisonderzoek uit op HIV latentie en pathogenese. Hier ligt de focus voornamelijk op ‘long non-coding RNAs’.

Karakterisatie van het HIV reservoir in vivo

We ontwikkelen en gebruiken nieuwe gevoelige technieken om de grootte en de dynamiek van het viraal reservoir te onderzoeken in HIV patienten. Op dit moment zijn er projecten lopende waar de impact van specifieke antiretrovirale regimes op de grootte van het HIV reservoir wordt onderzocht, maar er zijn ook studies waar ‘elite controllers’ en ‘functional cured’ patiënten worden geïncludeerd. Deze laatste types patiënten bestaan uit een kleine groep die erin slaagt de ziekteprogressie als gevolg van HIV te onderdrukken zonder antiretrovirale therapie.

Recent hebben we state of the art gevoelige kwantificatie tools ontwikkeld om totaal en episomaal HIV DNA (2LTR cirkels) en cellulair HIV RNA te meten. Voor deze tools wordt er gebruik gemaakt van het digital droplet PCR platform (ddPCR). Bovendien ontwikkelden we een meer generische variant van de digitale PCR om uitsluitend de hoeveelheid geïntegreerd HIV DNA te kwantificeren. Deze tool werd recent gepubliceerd.

Momenteel ligt de focus op integratie site sequenering van proviraal HIV DNA en de analyze van het methylatieprofiel van geïntegreerde provirussen.

Aan de hand van deze tools zijn we, al dan niet in samenwerking met andere groepen, begonnen met de deelname aan verschillende klinische studies

Onderzoek naar de rol van long non coding RNAs in HIV ziekteverloop en latentie

Long non-coding RNAs (lncRNAs) zijn gedurende lange tijd beschouwd als ‘bulk RNA zonder biologische functie’. Maar op dit moment wordt het meer en meer duidelijk dat deze molecules toch een diverse en belangrijke rol spelen in cellulaire pathways zoals transcriptionele regulatie en epigenetische editing. Vanwege het grote belang van transcriptionele en epigenetische mechanismen in HIV latentie, startte onze groep deze molecules te onderzoeken in HIV infectie en in het ontwikkelen van HIV latentie. Daarvoor gebruiken we een in vitro HIV latentiemodel. We voeren een transcriptoom profilering uit om de belangrijkste lncRNAs in HIV infectie en latentie te ontdekken aan de hand van microarrays, deep sequencing en specifieke RT-qPCRs. Bovendien voeren we in vitro lncRNA knock down experimenten uit om experimenteel de functionele rol van deze molecules na te bootsen.