PhD studenten 2018-01-10T16:33:41+00:00

Wim Trypsteen: Het doctoraatsproject van Wim startte in 2012 en heeft als doel om nieuwe kennis te verwerven over de HIV levenscyclus en bij te dragen tot de ontdekking van nieuwe therapeutische doelwitten. Hiervoor bestudeert hij de rol van niet-coderende RNAs binnen HIV infectie omdat deze moleculen essentiële processen binnen de cel reguleren waarvan virussen gebruik kunnen maken.

publicaties

Wim Trypsteen
Wim Trypsteen


Sofie Rutsaert: Tijdens de zomer van 2014 is Sofie begonnen aan haar doctoraat bij HCRC. Haar focus ligt op het achterblijvende virus in de patiënten, het virale reservoir. Dit reservoir is verantwoordelijk voor de heropflakkering van het virus wanneer therapie gestopt wordt. Om deze reden is het belangrijk om het virale reservoir te karakteriseren. Enerzijds optimaliseert Sofie de kwantificatie van een reservoir merker in de bloedcellen, HIV DNA. Anderzijds tracht ze de klinische relevantie van deze merker op te helderen.

publications

Sofie Rutsaert
Sofie Rutsaert


Marie-Angélique De Scheerder: Marie-Angélique is haar doctoraat bij HCRC in september 2014 begonnen, in combinatie met een medische specialisatie in algemene interne geneeskunde en infectieziekten. Deze combinatie van onderzoek en klinische zorg hebben haar de kans gegeven een zeer interessante HIV reservoir studie op te starten. Hier bekijkt ze het virus in de verschillende anatomische onderdelen bij patiënten op therapie. Dit zal ons een beter inzicht bieden in de rol van de relevante compartimenten, belangrijk voor heropflakkering van het virus bij onderbreking van therapie.

publications

Marie-Angélique De Scheerder
Marie-Angélique De Scheerder


Clarissa Van Hecke: In September 2014 is Clarissa met haar doctoraat aan de HCRC begonnen. In dit project zal ze de rol van de long non-coding RNAs in HIV replicatie onderzoeken. Long non-coding RNAs zijn moleculen die pas recent ontdekt zijn. Hierdoor is de kennis over de rol van long non-coding RNAs in cellen en ziekten beperkt. Dit onderzoek kan bijdragen tot het verder karakteriseren van deze moleculen en de ontdekking van hun specifieke functies in HIV replicatie.

publicaties

Clarissa Van Hecke
Clarissa Van Hecke


Sam Kint: In oktober 2015 startte Sam zijn doctoraatsonderzoek, dat een vervolg was van het onderzoek van zijn masterthesis. Dit project is een samenwerking tussen de HCRC en Biobix (departement van Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-informatica in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Het onderzoek gaat over de rol van de epigenetische merker DNA-methylatie in het ontstaan, onderhouden en de stabiliteit van de latentie van het HIV reservoir.

publicaties

Sam Kint
Sam Kintir.


Basiel Cole: Basiel kwam bij de HCRC als doctoraatsstudent in de zomer van 2016, na het afronden van zijn masterthesis omtrent het gebruik van CRISPR/dCas9 voor de reactivatie van latent HIV. Tijdens zijn doctoraatsproject zal Basiel de rol van klonale expansie van latent geïnfecteerde cellen in het onderhoud van het virale reservoir nagaan, met als doel bij te dragen tot het vinden van een geneesmiddel voor HIV. Hiervoor zal hij een innovatieve assay, de Integration Site Loop Amplification assay (ISLA), optimaliseren om vervolgens op robuuste wijze virale integratiesites in patiëntenstalen te karakteriseren.

publicaties

Basiel Cole
Basiel Coleir.


Jon Huyghe: In het begin van 2016 begon Jon in samenwerking met het HCRC met de uitwerking en het schrijven van een onderzoeksproject. Na het afwerken van mijn opleiding begon hij in de zomer van 2016 te werken aan dit project. De belangrijkste focus van dit doctoraat is de reductie van het latent HIV reservoir in patiënten. Het reduceren en finaal permanent elimineren van dit reservoir, kan een leiden tot de genezing van HIV. Tijdens dit project bestudeert Jon in eerste plaats of CAR T cel technologie gebruikt kan worden om HIV geïnfecteerde cellen te verwijderen na reactivatie van het virus. CAR T cellen worden momenteel voornamelijk bestudeerd als mogelijke kankertherapie, waarbij veelbelovende klinische resultaten gerapporteerd zijn. Door deze technologie te vertalen naar een HIV context, trachten we het viraal reservoir van patiënten te reduceren en permanent te elimineren.

publications

Jon Huyghe
Jon Huygheir.


Pieter Pannus:

publicaties

Pieter Pannus

Recent Tweets