Peter Messiaen, MD PhD, behaalde zijn PhD in 2013 in het veld van HIV translationeel onderzoek en moleculaire virologie onder supervisie van Prof. Dr. Linos Vandekerckhove. Hij onderzocht de rol van genetische polymorfismen van cellulaire co-factoren (LEDGF/p75) die betrokken zijn bij de provirale integratie en de impact op de ziekte progressie. Andere onderzoeksonderwerpen waren de implementatie van nieuwe diagnostische tools zoals ultra-deep pyrosequencing van HIV quasispecies in het detecteren van drugs resistentie in vivo, en de implementatie van nieuwe types van antiretrovirale medicijnen in de praktijk. Een deel van dit onderzoek werd uitgevoerd in Universitat Autònoma de Barcelona en University of Alcalá, Madrid, Spain.

Op dit moment is hij gastprofessor geneeskunde aan de Universiteit Hasselt, België en arts voor infectieziekten op het departement van infectieziekten en immuniteit in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, met een specifieke interesse in HIV en antibioticagebruik. Hij is hoofd van de HIV kliniek in Hasselt en assistent professor in het BIOMED onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt

 

 

Maja Kiselinova

 

Pawel Bonczkowski