HIV-1 geïnfecteerde patiënten met bij screening normale hoeveelheden perifere bloed CD4+ T-cellen en ondetecteerbare virale lading zullen worden gerecruteerd in vier Belgische HIV referentiecentra. De studie gebeurt in 2 fasen, waarbij in de eerste fase een meting gebeurd van het viraal reservoir in het perifeer bloed. Van deze patiënten zullen de patiënten met een heel laag viraal reservoir (gemeten aan de hand van PCR analyse van totaal HIV DNA en cell geassocieerd HIV RNA), uitgenodigd worden om deel te nemen aan het tweede deel van de studie en hun chronische gecombineerde antiretrovirale therapie op gemonitorde wijze te stoppen. Er is geen randomisatie voorzien. Patiënten zullen een intensieve klinische en laboratorium opvolging ondergaan gedurende 48 weken, gevolgd door 12 weken na herstart van therapie bij rebound. De studie heeft als belangrijkste doel de hypothese te staven dat patiënten met een laag viraal reservoir in staat zijn om het virus te controleren na therapiestop (=post-treatment controllers).