HIV STAR: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02641756?term=HIV+STAR&rank=1

Het hoofddoel van deze studie is het identificeren en karakteriseren van de anatomische componenten van het replicatie competente HIV-1 (Humaan Immunodeficiëntie Virus-1) reservoir.

De hypothese van de onderzoekers is dat het klinisch relevante HIV-1 reservoir zich verbergt in verschillende, maar specifieke compartimenten en dat het in staat is een rebound te veroorzaken indien de therapie onderbroken wordt.

Dit reservoir is waarschijnlijk kleiner dan het HIV-1 reservoir dat zich in het bloed verbergt, maar het zou een hogere transcriptionele activiteit kunnen hebben door zijn specifieke omgeving, die mogelijks wordt beïnvloed door een lagere concentratie aan antiretrovirale therapie.

In deze studie zal voor de eerste keer gekeken worden naar het genetisch materiaal van het virus per anatomisch compartiment, om deze dan vervolgens te linken aan het genoom van het virus dat we terugvinden in het bloed bij virale rebound na therapiestop. De verdere karakterisatie van het viraal reservoir zoals de grootte van het viraal reservoir aan de hand van PCR analyses, integratieplaatsen van het virus in het humane genoom en het methylatieprofiel van dit genoom alsook stimulatie en inhibitie assays voor identificatie van replicatiecompetent virus, zullen ons in staat stellen beter te begrijpen wat de mechanismen van virale rebound zijn.